จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยม คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลบ.

วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 1300 พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ล.บ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จก.สพ.ทบ. ใหม่ โดยมี พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม  โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ จก.สพ.ทบ. ได้กรุณาเยี่ยมชมการบริหารจัดการคลัง สป.5 การใช้รั้วอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือในการ รปภ. หน่วยด้านต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการ   

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจบ้านพักกำลังพลและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการพบปะกำลังพล และตรวจความเรียบร้อยภายในเขตบ้านพัก คส.สพ.ทบ. พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กำลังพล เพื่อใช้ทำความสะอาด และพัฒนาในบริเวณพื้นที่บ้านพัก โดยมี หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. หน.คลังสง 4 คส.สพ.ทบ. หน.ผบร.คส.สพ.ทบ. หน.ผธก.คส.สพ.ทบ. และคณะนายทหารนำตรวจ

หน.คลังแสง 4 มอบเงินสงเคราะห์บุพการี และคู่สมรสกำลังพลทุพพลภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ พ.ท.กฤษณ์   พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ ณ บก.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 4 เป็นประธานในการเปิดการฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พ.ท.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ./ผ.อ.หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล คส.สพ.ทบ. โดยแบ่งเป็นทุน ทบ. ทุนสหกรณ์ สพ.ทบ. และทุนการศึกษาของหน่วย ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีบุตรกำลังพล และกำลังพลเข้าร่วมรับทุนการศึกษา 

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา (ท่านเดิม) กับ พ.ท.กฤษณ์ พูลศิลป์ (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล คลังแสง 4 คส.สพ. ทบ. ร่วมพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้า บก.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

หน่วยตรวจโรค ศบบ. เข้าตรวจสุขภาพให้ทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 7 พ.ค. 61 หน่วยตรวจโรค ศบบ.  ดำเนินการเข้าตรวจสุขภาพทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมสังเกตุการณ์

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เปิดฟิตเนสสำหรับให้บริการกำลังพล ตามโครงการ SMARTMAN

วันที่ 7 พ.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดฟิตเนส คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตามโครงการ SMARTMAN SMART SOILDER ของ ทบ. ณ ชุมชน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้กำลังพลออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการในช่วงเช้า และช่วงเย็น นอกช่วงเวลาราชการ โดยในการก่อสร้างในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก ทบ. จำนวน 50,000 บาท และในส่วนของเครื่องออกกำลังกาย หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้การสนับสนุนเงินจัดซื้อจำนวน 70,000 บาท

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณอเนชา พรมทะ ภรรยา นำคณะนายทหาร คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประจำปี 2561 ณ พื้นที่รวมพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ผตท.คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้บุตรกำลังพล

วันที่ 4 พ.ค.61 พ.ท.สมศักดิ์  สุทธิศักดิ์  หน.ผตท.คส.สพ.ทบ.  มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประกอบด้วย ทุน ทบ. จำนวน 8 ราย  ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทบ. จำนวน 5 ราย ณ บก.ผตท.คส.สพ.ทบ.

1 2 3 91