คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. มอบเงินทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ ให้บุตรกำลังพล ณ.บก.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562

วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 0900 พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/62 ณ ร้อย.บร.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 นำทหารใหม่ฟังธรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดกิจกรรมนำทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเป็นการลดความเครียดจากการฝึก โดยนิมนต์พระจากวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) เป็นองค์ปาฐกถาธรรม ให้ความรู้ ณ กองร้อยบริการ คลังแสงที่ 2 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก  

คลังแสง 6 จัดอบรมให้ความรู้กำลังพลเกี่ยวกับการป้องการยาเสพติดในหน่วยทหาร

เมื่อ 16 พ.ค. 62 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้กับกำลังพลด้านการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร โดยได้รับเกียรติจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จว.ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีกำลังพลจากทุกส่วนงานใน คลังแสง 6 ร่วมรับฟังบรรยาย ณ ร้อย.บร.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.  

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 พ.อ. พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 85 ทุน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงภาพพระราชกรณียกิจ พระอัจริยภาพด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานพระบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 โดยมอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ดำเนินการจัดบอร์ดในหัวข้อต่างๆ และจัดแสดงไว้ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีกำลังพล ครอบครัวกำลังพลให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศกำลังพล

วันที่ 8 พ.ค.62 พ.อ พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้เป็นประธาน ประดับยศ ร.ท.ณัฐพงศ์ สันติวงศ์เจริญ กำลังพล ผตท.คส.สพ.ทบ.ได้รับยศสูงขึ้นเป็น ร.อ.ณัฐพงศ์ สันติวงศ์เจริญ โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตรเข้ารวมในพิธี พร้อมแสดงความยินดีในการสำเร็จหลักสูตรชั้นนายร้อยได้ลำดับที่ ๑ ใน ๕๐ รุ่นที่ ๕๘

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมีบุตรหลานกำลังพล และกำลังพลเข้าร่วมในพิธี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา กศน.ทหาร คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดย คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการศึกษาทหารกองประจำการ ของ คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบในประกาศนียบัตรสำหรับทหารกองประจำการที่จบการศึกษา ณ อาคารกองบังคับการ คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมี พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และคณะนายทหารสัญญาบัตร ครูประจำกลุ่ม และทหารกองประจำการเข้าร่วมเป็นเกียรติแด่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีทหารกองประจำการจบการศึกษาทั้งสิ้น รวม 13 นาย และศึกษาต่อ ณ ภูมิลำเนาจำนวน 6 นาย

คส.สพ.ทบ. จัดพิธีอำลาหน่วย และผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ เข้าร่วมในพิธี

1 2 3 100