กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)                 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก   พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. […]

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวโพดคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 61 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดของหน่วย พื้นที่ 2 ไร่ ในพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วย โดย พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 เข้าดำเนินการหว่าน หลังจากว่างเว้นจากการฝึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารใหม่ฝึกวิชาชีพทางด้านการเกษตรให้ทหารใหม่ ในวันที่ 19 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้นำคณะแม่บ้านกำลังพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เข้าทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพด และนำมาจำหน่ายให้กำลังพลในพื้นที่ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ราคาถูก

จก.สพ.ทบ. นำคณะแม่บ้าน สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

วันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61 พล.ท. ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมบุตรผู้มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านพักทหารสรรพาวุธ คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา โดยมี ผอ.คส.สพ.ทบ. , หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร และจนท. ทางการแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี ร่วมให้การต้อนรับ    

ผตท.คส.สพ.ทบ. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ผตท.คส.สพ.ทบ. ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ คส.สพ.ทบ. และ ผตท.คส.สพ.ทบ. ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี และเป็นประธานในการทำพิธีสงฆ์ด้วย  

คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปณาหน่วย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสงที่ 1 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลร่วมกันกระทำพิธีบูชาพระรัตนตรัย และบวงสรวงสิ่งศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยมี พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว

คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.รัตนมงคล เอี่ยมสะอาด อาจารย์ รร.สพ.สพ.ทบ. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน และเป็นฐานความรู้ (Knowledge Base) ของ สพ.ทบ. ตามนโยบายการใช้ KM เพื่อจัดการความรู้ของ ทบ. โดยมีกำลังพลจาก นขต.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ลพบุรี ร่วมรับฟังเพื่อขยายผลในหน่วยงาน

ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดชุดสนับสนุนการเก็บกู้วัตถุระเบิด

วันที่ 7 ส.ค.61 ชุดเวรเตรียม ผตท.คส.สพ.ทบ.โดยมี พ.ต.อนันท์ วรรณโก เป็น หน.ชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ไปเก็บกู้ ลย./ค.120 มม.ฟร. ที่ด้านนอกในการฝึกภาคหมู่ตอน หมวด ของ หน่วย ม.4 รอ. ที่บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปัญจศรีด้วยแนววิถีธรรม”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. โดย ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ.  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปััญจศรีด้วยแนววิถีธรรม” ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. เพื่อแนะนำการรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา (บุญประครอง) ชั้นสุวรรณ์ ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 9 ส.ค.61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และลงนามถวายพระพร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 6 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินี

เมื่อ 9 ส.ค.61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 86 พรรษา ณ กองร้อยบริการ คลังแสง 6

1 2 3 97