ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบไข่เป็ดให้กำลังพล เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก มอบไข่เป็ด ให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ และคลังแสง 4 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กำลังพล จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ใบ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

คลังแสง 3 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 และมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับทหารใหม่ โดยมี พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

คลังแสง 2 ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ และซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พันเอก สันติพงศ์ นารี หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ในการดับเพลิง ณ กองร้อยบริการคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

หน.คลังแสง 4 เป็นประธานประดับยศให้กำลังพล

เมื่อ 12 ก.ย.62 เวลา 1030 พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศ จ่าสิบโท ให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศที่สูงขึ้น จำนวน 1 นาย คือ จ.ส.ต. อานนท์ ปันนวน ตำแหน่ง นายสิบคลัง คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องประชุม คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมเวรยามเฝ้าระวังเหตุ วันลอยกระทง

วันที่ 112200 พ.ย. 62 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเวรรักษาการณ์ คลังแสง 2 คลังแสง 4 และ บก.คส.สพ.ทบ. พร้อมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลอยกระทง เพื่อเฝ้าระวังเหตุ

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 11, 2019

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พันเอก สันติพงศ์ นารี หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธาน ในการเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กอ งคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีคณะนายทหาร ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562 เข้าร่วมในพิธี    

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 7, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานโครงการ “ไม้สวยริมรั้ว”

วันที่ 6 พ.ย. 62 พ.อ.(พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดการปลูกต้นไม้ และร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ไม้สวยริมรั้ว” ของ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยกิจกรรมนี้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น ตลอดแนวด้านหน้า ตามแนวรั้วของคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตามสั่งการในที่ประชุม นขต.กห. ของ รมต.กห.  ที่ให้ นขต. และเหล่าทัพดำเนินการปลูกไม้ดอกสีสันสวยงาม เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็น

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 6, 2019

หน.คลังแสง 3 พบปะทหารใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารพิเศษ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พันเอกธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หัวหน้าคลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม และพบปะทหารใหม่คลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมเลี้ยงอาหารพิเศษแบบบุฟเฟ่ ทหารใหม่ผลัด 2/2562 พร้อมทั้งจัดทหารใหม่ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ในการเป่าบรรเลงเพลง ในช่วงรับประทานอาหาร เพื่อลดความตึงเครียดในการฝึก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 5, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับทหารใหม่ คลังแสงที่ 4 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีหัวหน้าคลังแสง 4 และผู้ฝึกทหารใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 5, 2019
1 2 3 117