ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

คลังแสง 6 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

วันที่ พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลคลังแสง 6 กระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กองร้อยบริการ คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ    

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

วันที่  พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณกระทำพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 5 จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไข้เลือดออก

วันที่ 24 ก.ค.62 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลร่วมเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณบ้านพักของหน่วย โดยมีการแจกทรายอะเบท การฉีดพ่นยุง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และการเติมทรายอะเบทลงในแหล่งน้ำขัง  

คลังแสง 3 จัดอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรคไข้เลือดออก โดยขอรับสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหาดสะแก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ มาให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน  และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ให้กับ กำลังพล และทหารกองประจำการ คลังแสง 3 ฯ คส.สพ.ทบ. ณ ห้องอบรม ร้อยบริการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 23 ก.ค.62 กำลังพล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ ทหารกองประจำการ สังกัด คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ร้อยบริการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พัฒนาพื้นที่เขตสุขาภิบาล

เมื่อ 22 ก.ค. 62 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วย คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาเขตสุขาภิบาลภายในหน่วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ปลูกดอกรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 ก.ค. 62 คลังแสง 2 คส. สพ.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ของคลังแสง 2 คส. สพ.ทบ. ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)​ ณ พื้นที่หน้าอาคาร บก.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 ก.ค. 62

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดนิทัศน์การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดนิทัศการแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีแต่ปวงชนชาวไทย โดยการจัดบอร์ดแสดงพระราชกรณียกิจ จัดไว้บริเวณโถงทางขึ้น แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเกษตรกรรม 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4. ด้านการศาสนา 5. ด้านการทหารและการบิน 6. ด้านสังคมสงเคราะห์ 7. ด้านการกีฬา 8. ด้านการแพทย์ โดยมีกำหนดจัดแสดงถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนี้คลังแสงที่ 2 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบกยังจัดให้กลุ่มแม่บ้านคลังแสงที่ 2 ดำเนินการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งเพื่อถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย  

คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 ก.ค.62 คลังแสง 1 ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายในพื้นที่ของหน่วย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากเทศบาล ตำบลดอนตูม จ.ลพบุรี จำนวน 500 กล้า และได้ทำพิธีมอบให้แก่กำลังพลเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานต่อไป

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนและปฏิบัติตามพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า มว.คลัง สป.5 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

1 2 3 104