ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพกำลังพล และครอบครัว

วันที่ 3 มีนาคม 2563 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพกำลังพล คส.สพ.ทบ. จำนวน 3 คน คนละ 10,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาพิเศษ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทาง ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของกำลังพล และครอบครัวที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต ณ ห้องรับรอง คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 และ คลังแสง 4 เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบครั้งนี้

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

March 3, 2020

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 0909 พ.อ. (พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธ.ค.62 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

December 4, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานประดับยศให้กำลังพล

วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 1009 พ.อ. (พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ว่าที่ พ.ต. มณฑล ชื่นหมี้ ว่าที่ ร.ท. กฤติพงษ์ สุขสำราญ ว่าที่ ร.ท.ไพรัตน์ สุดบุรินทร์ และ ว่าที่ ร.ท.หญิง กมลชนก ธารีกิจ ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

December 3, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ ผลัด 2/2562

เมื่อ 240830 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” ผลัดที่ 2/62 โดย พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำหน่วยฝึก พร้อมทั้ง นำญาติทหารใหม่ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และ ทำพิธี ทหารใหม่กราบไหว้บุพการี ในการนี้ พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามาร่วม พบปะ พูดคุย กับญาติทหารใหม่ ทำให้ญาติทหารใหม่รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และมีความผ่อนคลาย สบายใจในการที่บุตรหลาน มาเข้ารับการฝึก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 24, 2019

คลังแสง 5 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

วันที่ 24 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 ได้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ที่เข้าประจำการ

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 24, 2019

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

“ วันนี้ที่ทหารใหม่รอคอย ด้วยรักและผูกพัน ” เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 62 พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กล่าวต้อนรับและพบปะญาติทหารใหม่ เนื่องในโอกาสที่หน่วยได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 เพื่อให้ญาติและผู้ปกครองได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเป็นอยู่ของน้องๆ ทหารใหม่ และได้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ และเกิดความภาคภูมิใจต่อบุตรหลานที่เข้ามาเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ ทั้งนี้หน่วยฯ ได้จัดกิจกรรมโดยการนำญาติทหารใหม่เดินเยี่ยมชมหน่วยฝึกฯ และความเป็นอยู่ของทหารใหม่ โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงของทหารใหม่(การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ในท่าหันอยู่กับที่, ท่าเคารพ, ท่าถอดหมวกและสวมหมวก และการถอดประกอบอาวุธ ปลย.11) , ตัวแทนทหารใหม่และญาติ กล่าวความภาคภูมิใจและอุดมการณ์ความเป็นทหาร และทหารใหม่แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาโดยการกราบเท้าและมอบพวงมาลัย และกิจกรรมสุดท้ายกับบรรยากาศอันอบอุ่นของทหารใหม่และครอบครัว ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขและมีการแสดงดนตรีโดยการเป่าแซ็กโซโฟนจากทหารใหม่ให้ฟัง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมาก มีญาติทหารใหม่มาร่วมกิจกรรมประมาณ 200-300 คน

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 24, 2019

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ ผลัด 2/2562

วันที่ 24 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 ได้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ที่เข้าประจำการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงท่าบุคคลมือเปล่า ท่าบุคคลประกอบอาวุธ การแสดงของชุดสุนัข รปภ. นอกจากนี้ยังสาธิตการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเบิกปืนจากคลังอาวุธโดยใช้บาร์โค๊ดด้วย ในการนี้ พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน และร่วมพบปะกับญาติทหารใหม่ด้วย

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 24, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบไข่เป็ดให้กำลังพล เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก มอบไข่เป็ด ให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ และคลังแสง 4 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กำลังพล จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ใบ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019
1 2 3 117