กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)                 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก   พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. […]

คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.รัตนมงคล เอี่ยมสะอาด อาจารย์ รร.สพ.สพ.ทบ. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน และเป็นฐานความรู้ (Knowledge Base) ของ สพ.ทบ. ตามนโยบายการใช้ KM เพื่อจัดการความรู้ของ ทบ. โดยมีกำลังพลจาก นขต.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ลพบุรี ร่วมรับฟังเพื่อขยายผลในหน่วยงาน

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 9 ส.ค.61 พ.อ. ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี นำ คณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สโมสร นายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำปี

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ. จัดการทดสอบร่างกายกำลังพลประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ร้อย.บร.คลังแสง4 คส.สพ.ทบ. ตามระเบียบ ทบ.

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สโมสรกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศให้กำลังพล

วันที่ 26 ก.ค. 61 ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศให้กำลังพล คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 19 ก.ค. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศ ร.ท.สมหมาย ผ่องแผ้ว นายทหารชำนาญงาน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ห้อง ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และนายทหารสัญญาบัตร เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทอ.

วันที่ 19 ก.ค.61 คส.สพ.ทบ.ให้การต้อนรับ นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่15(อีโอดี สพ.ทอ.) จำนวน 40 นาย เข้าศึกษาดูงาน โดยมี พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ.(พื้นที่ จว.ลพบุรี) ร่วมให้การต้อนรับ 

กำลังพลจิตอาสา คส.สพ.ทบ. ร่วมกันทำความสะอาดสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

เมื่อ 18 กค 61 พ.อ. ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เดินทางไปพัฒนาทำความสะอาดสถานสงเคเคราะห์คนชราบ้าลพบุรี ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ     

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมบุพการีกำลังพล

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 เวลา 10.30 น. พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร เยี่ยมเยียนบุพการีที่มีความต้องการพิเศษ ของ น.ส.มาริสา พิสัย และได้มอบแว่นตา ของใช้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  

1 2 3 21