ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพกำลังพล และครอบครัว

วันที่ 3 มีนาคม 2563 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพกำลังพล คส.สพ.ทบ. จำนวน 3 คน คนละ 10,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาพิเศษ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทาง ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของกำลังพล และครอบครัวที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต ณ ห้องรับรอง คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 และ คลังแสง 4 เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบครั้งนี้

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

March 3, 2020

คลังแสง 5 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ

วันที่ 20 ธ.ค.62 เวลา 0900 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ร่วมกับหน่วยงาน อบต.หนองสาหร่าย จัดการกับขยะและกำจัดขยะในพื้นที่ป่าไม้ บริเวณทางขึ้นเขายายเที่ยง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 30 นาย

คลังแสงที่ 5 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

December 20, 2019

คลังแสง 5 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 17 – 18 ธ.ค.62 เวลา 0900 – 1600 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ รพ.มกุฏคีรีวันเขาใหญ่ ( บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 30 นาย

คลังแสงที่ 5 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

December 17, 2019

คลังแสง 5 บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่ 5 ธ.ค.62 คลังแสง 5 ฯ จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ.ปากช่อง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ณ บ้านผัง 13 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื่่องในวันคล้ายวันราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คลังแสงที่ 5 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

December 5, 2019

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 0909 พ.อ. (พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธ.ค.62 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

December 4, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานประดับยศให้กำลังพล

วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 1009 พ.อ. (พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ว่าที่ พ.ต. มณฑล ชื่นหมี้ ว่าที่ ร.ท. กฤติพงษ์ สุขสำราญ ว่าที่ ร.ท.ไพรัตน์ สุดบุรินทร์ และ ว่าที่ ร.ท.หญิง กมลชนก ธารีกิจ ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

December 3, 2019

คลังแสง 5 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเวลากลางคืน

วันที่ 28 พ.ย.62 คลังแสง 5 ฯ โดย พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 ฯ พร้อม จนท.ชุดเผชิญเหตุอัคคีภัย ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัย ทั้งในพื้นที่หน่วย และพื้นที่คลังเก็บ สป.5 ฯ โดยขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงพร้อม จนท.ดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียง ( อบต.หนองสาหร่าย )

คลังแสงที่ 5 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

November 28, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบไข่เป็ดให้กำลังพล เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก มอบไข่เป็ด ให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ และคลังแสง 4 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กำลังพล จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ใบ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมเวรยามเฝ้าระวังเหตุ วันลอยกระทง

วันที่ 112200 พ.ย. 62 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเวรรักษาการณ์ คลังแสง 2 คลังแสง 4 และ บก.คส.สพ.ทบ. พร้อมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลอยกระทง เพื่อเฝ้าระวังเหตุ

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 11, 2019
1 2 3 27