ข่าวกิจกรรม คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกหญ้าแฝก

วันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ.ปฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและรฌรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริริมคลองในพื้นที่ คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพล “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร” จาก นขต.คส.สพ.ทบ.ร่วมบริเวณ ร่วมดำเนินการ 

คส.สพ.ทบ. ฝึกทบทวนท่าพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 0900 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกทบทวนท่าพระราชทาน ในท่าบุคคลมือเปล่า  ณ บริเวณหน้า บก.คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพล ของ คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ร่วมทำการฝึก

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมอบรมการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง

คุณกิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางไปให้คำแนะนำการทำดอกรวงผึ้งประดิษฐ์จากกระดาษย่น และเยี่ยมชมกิจกรรมการร้อยดอกมะลิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ ณ พื้นที่จังหวัดลพบุรี มีแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. จำนวน ๖๕ นายรับการอบรม ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ. ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี ในการนี้ คุณนิธินาฎ เนตรเจริญ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะนายทหาร คส.สพ.ทบ.

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 พ.อ. พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 85 ทุน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงภาพพระราชกรณียกิจ พระอัจริยภาพด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานพระบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 โดยมอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ดำเนินการจัดบอร์ดในหัวข้อต่างๆ และจัดแสดงไว้ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีกำลังพล ครอบครัวกำลังพลให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ

คส.สพ.ทบ. จัดพิธีอำลาหน่วย และผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ เข้าร่วมในพิธี

คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่

เมื่อวันที่​ 19​ เม.ย. 62 คส.สพ.ทบ.​ ประสานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี​ ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า​ และดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่​ คส.สพ.ทบ.​ เพื่อเป็นการดูแลป้องกันการเกิดโรคพิษสุรัขบ้าในช่วงฤดูร้อน​ ตลอดจนเป็นการควบคุม และลดการแพร่พันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ไม่ให้มีเพิ่มขึ้น 

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมค่าย สนุก KIDS ปิดเทอม ไปกับกองคลังแสง

เมื่อวันที่ 4 – 5 เม.ย. 62 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “ค่าย สนุก KIDS ปิดเทอม ไปกับกองคลังแสง 62“ สำหรับบุตรหลานกำลังพล คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย  การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สื่อการเรียนรู้มิวเซี่ยมสยาม (MUSEUMSIAM) และการทำกิจกรรมนันทนาการ โดยทีมงาน Staff ของ คส.สพ.ทบ.  ในการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนนั้น ทาง คส.สพ.ทบ. ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี มีกิจกรรมหมุนเวียนกันไปหลายรูปแบบ เช่น ค่ายกีฬา ค่ายภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และอื่นๆ อีกหลายอย่าง จนมาถึงปี 2562 นี้ เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นการทำงานศิลปะ และงานฝีมือ  กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สื่อการเรียนรู้  

คส.สพ.ทบ. จัดการอบรมการดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

ระหว่างวันที่ 19 – 29 มี.ค. 62 คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดอบรมการดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5 ให้กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณในพื้นที่ จว.ลบ. ตามนโยบายการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น ของ ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกฝนให้กำลังพลทุกระดับของ คส.สพ.ทบ. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คลัง สป.5 ให้มีความรู้ความสามารถในการดับเพลิงในเบื้องต้น และยังสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง หรือเข้าร่วมเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ของหน่วยได้ และยังเป็นการฝึกปฏิบัติงานตามแผนเผชิญสถานการณ์ของหน่วยด้วย การฝึกดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุนี้ คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี สำหรับ นขต.คส.สพ.ทบ. ที่อยู่ในต่างจังหวัด ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ หน.คลังแสง เป็นผู้กำกับดูแลในการฝึก ส่วน นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลบ. จัดการฝึกเป็นภาพรวมร่วมกันใน นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ   การอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง และเทคนิคการดับเพลิงอย่างง่าย โดยเจ้าหน้าที่ ปภ.เทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ร้อย.บร.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. การตรวจความพร้อมเครื่องมือ และรถดับเพลิง  […]

เอกสารอ่านสอบวัดความรู้นายทหารประทวน

เอกสารสำหรับอ่านประกอบการสอบวัดความรู้นายทหารประทวน วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดได้ตาม LINK   >>> ดาวโหลดเอกสารอ่านสอบวัดความรู้นายทหารประทวน <<< >> รายชื่อผู้สอบ <<

1 2 3 23