จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยม คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลบ.

วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 1300 พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ล.บ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จก.สพ.ทบ. ใหม่ โดยมี พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม  โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ จก.สพ.ทบ. ได้กรุณาเยี่ยมชมการบริหารจัดการคลัง สป.5 การใช้รั้วอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือในการ รปภ. หน่วยด้านต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการ   

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจบ้านพักกำลังพลและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการพบปะกำลังพล และตรวจความเรียบร้อยภายในเขตบ้านพัก คส.สพ.ทบ. พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กำลังพล เพื่อใช้ทำความสะอาด และพัฒนาในบริเวณพื้นที่บ้านพัก โดยมี หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. หน.คลังสง 4 คส.สพ.ทบ. หน.ผบร.คส.สพ.ทบ. หน.ผธก.คส.สพ.ทบ. และคณะนายทหารนำตรวจ

คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล คส.สพ.ทบ. โดยแบ่งเป็นทุน ทบ. ทุนสหกรณ์ สพ.ทบ. และทุนการศึกษาของหน่วย ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีบุตรกำลังพล และกำลังพลเข้าร่วมรับทุนการศึกษา 

ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ รพ.อปร. ในการตรวจแนะนำเรื่องโรคลมร้อน

วันที่ 4 พ.ค. 61 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในการนำคณะเข้าตรวจแนะนำเรื่องโรคลมร้อน หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องประชุม คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “สนุก KIDS ปิดเทอมกับ กองคลังแสง”

ระหว่างวันที่ 25 – 26 เม.ย. 61 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “สนุก KIDS ปิดเทอมกับ กองคลังแสง” เพื่อให้บุตรหลานกำลังพล อายุระหว่าง 9 – 11 ปี ได้เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ควบคู่นันทนาการในที่ตั้ง ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. และกิจกรรมนอกที่ตั้งหน่วยได้แก่การทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพระนารายณ์ราชนิเวศ (วังสมเด็จพระนารายณ์) จ.ลพบรี กิจกรรม Walk Rally ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยในการนี้ คุณนิธินาฎ เนตรเจริญ (ภริยา ผอ.คส.สพ.ทบ. ประธานชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ.) และ คุณอเณชา พรมทะ  (ภริยา หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมเป็น Staff ในการดูแลบุตรหลานกำลังพล และให้การสนับสนุนของรางวัลตลอดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานกำลังพล โดยในทุกๆ ช่วงปิดภาคเรียน ผอ.คส.สพ.ทบ. จะกรุณามอบหมายให้กำลังพลร่วมกันคิดกิจกรรมสำหรับให้บุตรหลานของกำลังพลได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง […]

คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ จว.ลบ.

วันนี้ (9 เม.ย. 61) เวลา 0900 ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตร ของ คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ จว.ลบ. ได้แก่ พล.ท.จรัญ พันธุนนท์ และ  พล.ต.บำเรอ ดียวดยิ่ง อดีต ผอ.คส.สพ.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพตามประเพณีไทย และเป็นการขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชาที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว  

หน.คลังแสง 4 นำกำลังพล มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันพุธที่ 14 มี.ค.61 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. พร้อมกำลังพล เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการประดับยศให้กำลังพล

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการประดับยศให้ ร.ท.นฤพล ประจันตเสน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ คส.สพ.ทบ. ทำการฝึกการซ้อมแผนเผชิญเหตุและซ้อมดับเพลิง กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ประกอบด้วย คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. และ ผบร.คส.สพ.ทบ. โดยมีมอบหมายให้ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผน และดำเนินการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

1 2 3 20