คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมค่าย สนุก KIDS ปิดเทอม ไปกับกองคลังแสง

เมื่อวันที่ 4 – 5 เม.ย. 62 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “ค่าย สนุก KIDS ปิดเทอม ไปกับกองคลังแสง 62“ สำหรับบุตรหลานกำลังพล คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย  การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สื่อการเรียนรู้มิวเซี่ยมสยาม (MUSEUMSIAM) และการทำกิจกรรมนันทนาการ โดยทีมงาน Staff ของ คส.สพ.ทบ.  ในการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนนั้น ทาง คส.สพ.ทบ. ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี มีกิจกรรมหมุนเวียนกันไปหลายรูปแบบ เช่น ค่ายกีฬา ค่ายภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และอื่นๆ อีกหลายอย่าง จนมาถึงปี 2562 นี้ เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นการทำงานศิลปะ และงานฝีมือ  กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สื่อการเรียนรู้  

คส.สพ.ทบ. จัดการอบรมการดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

ระหว่างวันที่ 19 – 29 มี.ค. 62 คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดอบรมการดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5 ให้กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณในพื้นที่ จว.ลบ. ตามนโยบายการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น ของ ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกฝนให้กำลังพลทุกระดับของ คส.สพ.ทบ. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คลัง สป.5 ให้มีความรู้ความสามารถในการดับเพลิงในเบื้องต้น และยังสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง หรือเข้าร่วมเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ของหน่วยได้ และยังเป็นการฝึกปฏิบัติงานตามแผนเผชิญสถานการณ์ของหน่วยด้วย การฝึกดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุนี้ คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี สำหรับ นขต.คส.สพ.ทบ. ที่อยู่ในต่างจังหวัด ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ หน.คลังแสง เป็นผู้กำกับดูแลในการฝึก ส่วน นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลบ. จัดการฝึกเป็นภาพรวมร่วมกันใน นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ   การอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง และเทคนิคการดับเพลิงอย่างง่าย โดยเจ้าหน้าที่ ปภ.เทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ร้อย.บร.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. การตรวจความพร้อมเครื่องมือ และรถดับเพลิง  […]

เอกสารอ่านสอบวัดความรู้นายทหารประทวน

เอกสารสำหรับอ่านประกอบการสอบวัดความรู้นายทหารประทวน วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดได้ตาม LINK   >>> ดาวโหลดเอกสารอ่านสอบวัดความรู้นายทหารประทวน <<< >> รายชื่อผู้สอบ <<

หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 ให้การต้อนรับคณะและเปลี่ยนความรู้การฝึกทหารใหม่

วันที่ 13 ธ.ค. 61 พ.อ. ปริญญา ยันตรปกรณ์ ผอ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. หัวหน้าชุดแลกเปลี่ยนความรู้การฝึกทหารใหม่ กลุ่มที่ 2 นำหน่วยฝึกทหารใหม่ ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จว.ลบ. โดยมี พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

หน.คลังแสง 2 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 พ.อ. สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 6 ธ.ค.61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศ พ.ท.อาทิดย์ เข็มทิศ ประจำแผนก คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องผู้อำนวยการ คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดทุ่งสิงโต จ.ลพบุรี

  วันที่ 4 พ.ย. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณนิธินาถ เนตรเจริญ ภริยา นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี พร้อมกันนี้ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ตั้งโรงทานเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาทำบุญได้ร่วมรับประทาน ณ วัดทุ่งสิงห์โต ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 12 พ.ย. 61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรของ คส.สพ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องทำงาน ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร และกำลังพลเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลตักบาตร เนื่องในวันตักบาตรเทโว

วันที่ 25 ต.ค. 61 พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง.ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี

คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ. นำกำลังพลพัฒนา และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 พ.อ. พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ.  พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ นำและกำลังพลจิตอาสา คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 150 รูป และพัฒนาวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

1 2 3 22