คลังเเสง 6 ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์เเละซักซ้อมตามเเผนเผชิญเหตุ

เมื่อ 2 เม.ย. 61 คลังเเสง 6 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์เเละซักซ้อมตามเเผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในห้วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์

คลังแสง 6 จัดกำลังพลเข้าร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย และได้จัดการแสดงสาธิตก่อนเวลาของหน่วย ทลร.สพ.ทบ. ณ กรมการทหารช่าง จว.ราชบุรี

เมื่อ 18 ม.ค.61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.ได้จัดกำลังพล 1 กองร้อย เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย และได้จัดการแสดงสาธิตก่อนเวลาของหน่วย ทลร.สพ.ทบ. ณ กรมการทหารช่าง จว.ราชบุรี

หน.คลังแสง 6 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รร.วัดใหญ่อ่างทอง

เมื่อ 12 ม.ค. 61 พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. มอบเงินสนับสนุนงานวันเด็ก รร.วัดใหญ่อ่างทอง จว.ราชบุรี และได้มอบเค้กให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  

คลังแสง 6 จัดงานวันเด็ก และงานปีใหม่

เมื่อ 10 ม.ค.61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. จัดงานวันเด็ก และงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้พลปะ สังสรรค์ และเป็นการขอบคุณกำลังพลที่ได้ร่วมใจกันปฏิบัติราชการในภารกิจต่างๆของหน่วย ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบเงินให้กับกำลังพลและครอบครัว คลังแสง 6 ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติด้วย

คลังแสง 6 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างกำลังพล นขต.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.  เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วย และละลายพฤติกรรมของกำลังพล การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาประกอบด้วย การแข่งขันเปตอง ตระกร้อ ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกระสอบ ชักขะเย้อ หลังจบการแข่งขัน หน.คลังแสง 6 ได้กรุณาจัดเลี้ยงอาหารกำลังพลด้วย

หน.คลังแสง 6 มอบอาหารและเครื่องดื่มให้จุดบริการประชาชน

เมื่อ 31 ธ.ค. 60 พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ได้เยี่ยมและมอบของอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลห้วยชินสีห์ จว.ราชบุรี

หน.คลังเเสง 6 คส.สพ.ทบ. ชี้เเจงเรื่องการ รปภ. เเละกวดขันเวรยามในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

เมื่อ 29 ธ.ค.60 เวลา 20.00 น. พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.คลังเเสง 6 คส.สพ.ทบ. ชี้เเจงเรื่องการรปภ. เเละกวดขันเวรยามในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งมอบอาหารว่างสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามในห้วงวันหยุด

คลังแสง 6 นำกำลังพลทำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561

เมื่อ 28 ธ.ค.60 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.ได้จัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

คลังแสง 6 ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์การดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่

คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.ตรวจความพร้อมรถน้ำ รถดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในห้วงเทศกาลปีใหม่ และจัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับเทศบาลห้วยชินสีห์ ตั้งแต่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61

1 2 3 11