ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศกำลังพล

วันที่ 8 พ.ค.62 พ.อ พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้เป็นประธาน ประดับยศ ร.ท.ณัฐพงศ์ สันติวงศ์เจริญ กำลังพล ผตท.คส.สพ.ทบ.ได้รับยศสูงขึ้นเป็น ร.อ.ณัฐพงศ์ สันติวงศ์เจริญ โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตรเข้ารวมในพิธี พร้อมแสดงความยินดีในการสำเร็จหลักสูตรชั้นนายร้อยได้ลำดับที่ ๑ ใน ๕๐ รุ่นที่ ๕๘

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

May 8, 2019

ผตท.คส.สพ.ทบ. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ผตท.คส.สพ.ทบ. ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ คส.สพ.ทบ. และ ผตท.คส.สพ.ทบ. ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี และเป็นประธานในการทำพิธีสงฆ์ด้วย  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 24, 2018

ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดชุดสนับสนุนการเก็บกู้วัตถุระเบิด

วันที่ 7 ส.ค.61 ชุดเวรเตรียม ผตท.คส.สพ.ทบ.โดยมี พ.ต.อนันท์ วรรณโก เป็น หน.ชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ไปเก็บกู้ ลย./ค.120 มม.ฟร. ที่ด้านนอกในการฝึกภาคหมู่ตอน หมวด ของ หน่วย ม.4 รอ. ที่บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 9, 2018

ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดชุดสนับสนุนการตรวจสถานที่ประทับ

วันที่ 25 ก.ค.61 ชุดเวรเตรียมพร้อมฯ ผตท.คส.สพ.ทบ. โดยมี ร.อ.อำนาจ สูตรสุข เป็น หน.ชุดฯ พร้อม จนท.รวม 6 นาย ถวายความปลอดภัยแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 26, 2018

คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทอ.

วันที่ 19 ก.ค.61 คส.สพ.ทบ.ให้การต้อนรับ นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่15(อีโอดี สพ.ทอ.) จำนวน 40 นาย เข้าศึกษาดูงาน โดยมี พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ.(พื้นที่ จว.ลพบุรี) ร่วมให้การต้อนรับ 

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 19, 2018

ผตท.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงทะเบียนสมัครจิตอาสา

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 พ.ท.สมศกดิ์ สุทธิศักดิ์ หน.ผตท.คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพล ผตท.คส.สพ.ทบ. ร่วมสมัครจิตอาสา ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 19, 2018

ผตท.คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้บุตรกำลังพล

วันที่ 4 พ.ค.61 พ.ท.สมศักดิ์  สุทธิศักดิ์  หน.ผตท.คส.สพ.ทบ.  มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประกอบด้วย ทุน ทบ. จำนวน 8 ราย  ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทบ. จำนวน 5 ราย ณ บก.ผตท.คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

May 4, 2018

ผตท.คส.สพ.ทบ จัดชุดเวรเตรียมพร้อม อีโอดี ถวายความปลอดภัย

วันที่ 24 ส.ค.60 ผตท.คส.สพ.ทบ จัดชุดเวรเตรียมพร้อม อีโอดี โดยมี ร.ต.ปฐมพงษ์ สุนทรวิสัย เป็น หน.ชุด ถวายความปลอดภัย แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน จว.อ่างทอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 24, 2017

ผตท.คส.สพ.ทบ. ทำบุญคล้ายวันสถาปณาหน่วยครบรอบปีที่ 29

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60 เวลา 1000 ผตท.คส.สพ.ทบ. ทำบุญคล้ายวันสถาปณาหน่วยครบรอบปีที่ 29 ณ บก.ผตท.คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธาน

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 23, 2017
1 2 3 7