ผธก.คส.สพ.ทบ.

กำลังพล บก.คส.สพ.ทบ. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง และดอกไม้จันทร์

วันที่ 2 ส.ค. 60 กำลังพล แม่บ้าน บก.คส.สพ.ทบ. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง เพื่อประดับในพื้นที่ของหน่วยในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) สำหรับมอบให้วัดวาอารามที่จัดพิธีในช่วงพระราชพิธี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายดอกไม้จัน โดยในการนี้ ผอ.คส.สพ.ทบ. และภรรยา ได้นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ และภรรยา ตรวจเยี่ยม และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้ดังกล่าว

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (22 มิ.ย. 59) คส.สพ.ทบ. จัดกิจรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. 59 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลจาก นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณในพื้นที่ลพบุรี ได้แก่ ผ.1 คส.สพ.ทบ. ผ.2 คส.สพ.ทบ. ผธก.คส.สพ.ทบ. ผตท.คส.สพ.ทบ.  และ ผบร.คส.สพ.ทบ. เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยมี รพ.อ.ป.ร. มารับบริจาค ขอบคุณภาพจาก วงศกร บุบผา และ พิพัฒน์ ชูชื่น

กองทุนชุมชนทหาร คส.สพ.ทบ. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

กองทุนชุมชนทหาร คส.สพ.ทบ. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๙ เมื่อ ๗ มี.ค. ๕๘ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ รับเงินปันผลคืน  (พร้อมรับอาหารกลางวัน)

คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 0930 คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก ธกส สาขา บ้านหมี่ มาบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน ณ สโมสร คส.สพ.ทบ. เพื่อตอบสนองนโยบายของ ทบ. เรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินของกำลังพล

ผ.4คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพจัดทดสอบร่างกายประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สำหรับหน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี

วันที่ 10 ก.พ. 59 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.ผ.4คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการเปิดการทดสอบร่างกายประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สำหรับหน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี

คส.สพ.ทบ. จัดอบรมเรื่องการรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

วันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 0900 ร.อ.ปริญญา ปัญญาทิพย์ ได้ทำการอบรมกำลังพล เกี่ยวกับการรายงานเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้บังคับบัญชา ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ. ข่าว/ภาพ : วงศกร บุพผา ผธก.คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมงานประชาสัมพันธ์ สทป.

วันที่ 29 ม.ค. 59 คส.สพ.ทบ. นำโดย พ.ท.กานต์ระวี คูหาทอง หน.ผธก.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ เข้าร่วมในงานประชาสัมพันธ์ สทป. (องค์การมหาชนในกำกับกระทรวงกลาโหม)

หน.ผธก.คส.สพ.ทบ. มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้ ผธก.คส.สพ.ทบ.

สืบเนื่องจาก กิจกรรมปีใหม่ คส.สพ.ทบ. ปี 2559 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 59 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มอบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานให้ส่วนงานต่างๆ นั้น ในวันนี้ พ.ท.กานต์ระวี คูหาทอง หน.ผธก.คส.สพ.ทบ. จึงได้ทำการมอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้ ผธก.คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพล ผธก.คส.สพ.ทบ. ร่วมกันรับมอบ   ขอบคุณภาพจาก ปลาทองน้อยคลังแสง…