ผบร.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

วันที่ 12 ก.ค. 61 พ.ท.กานต์ระวี คูหาทอง หน.ผบร.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บก.คส.สพ.ทบ.

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ คส.สพ.ทบ. ทำการฝึกการซ้อมแผนเผชิญเหตุและซ้อมดับเพลิง กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ประกอบด้วย คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. และ ผบร.คส.สพ.ทบ. โดยมีมอบหมายให้ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผน และดำเนินการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

หน.ผบร.คส.สพ.ทบ.เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบอุปกรณ์สำหรับพัฒนาหน่วย

วันที่5 พ.ค.60 หน.ผบร.คส.สพ.ทบ.เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบอุปกรณ์สำหรับพัฒนาหน่วยให้กับ มว.รักษาการณ์ ,หมวดบริการ,และ มว.ขนส่งและเครื่องทุ่นแรง ผบร.คส.สพ.ทบ.

ผบร.คส.สพ.ทบ. ส่งกำลังพลเข้ารับการอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง

วันที่ 27 เม.ย. 60 ผบร.คส.สพ.ทบ. ส่งกำลังพลเข้ารับการอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง โดยวิทยากรจาก สสจ.ลพบุรี ณ รพ.อ.ป.ร. 

พิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ผลัด 1/58

วันที่ 270900 เม.ย. 60 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/58 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และคณะนายทหารร่วมบริเวรเข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารที่ปลดประจำการ

ผอ.คส.สพ.ทบ. พบปะและร่วมรับประทานอาหารกับ ทหารกองประจำการ และกำลังพล มว.รก.ผบร.คส.สพ.ทบ.

วันที่ 10 เม.ย. 60 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยภรรยา เดินทางพบปะทหารกองประจำการ และกำลังพล มว.รก.ผบร.คส.สพ.ทบ. และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

คส.สพ.ทบ. ตรวจสอบความพร้อมยุทโธปกรณ์ และซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วงสงกรานต์ สำหรับ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี

วันที่ 10 เม.ย. 60 ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้สั่งการณ์ให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วย ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมยุทโธปกรณ์ในการดับเพลิง และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ (13-15 เม.ย. 60)  ทั้งนี้เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีความพร้อม กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความชำนาญ และสามารถปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ โดยให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม เวรดับเพลิง ชุดสุนัขสงคราม รถน้ำ รถดับเพลิง ทหารกองประจำการ ร่วมฝึกซ้อม และรับการตรวจความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ โดยในห้วงสงกรานต์ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กำชับให้ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยต้องอยู่ในพื้นที่ เพื่อคอยตรวจตรา และสั่งการณ์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ และอื่นๆ ในส่วนของ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้มอบหมายให้ พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์หน่วยในพื้นที่ลพบุรี ประกอบด้วย คลังแสง 1 คลังแสง 2 คลังแสง 4 และ ผบร.คส.สพ.ทบ.

ผบร.คส.สพ.ทบ. รับ สป. (สาย วศ.) สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาใช้ในพื้นที่ คส.สพ.ทบ.

​ผบร.คส.สพ.ทบ. รับสารส้ม และแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ จำนวน 61 ถัง  เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา  สำหรับใช้ในพื้นที่กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.และ ผบร.คส.สพ.ทบ.ได้จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าศาลา

เมื่อวันที่ 290800 ส.ค.59 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.และ ผบร.คส.สพ.ทบ.ได้จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย บริเวณหมู่บ้านปรีดา วิลเลจ  ร.ร.พระนารายณ์ หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ และถนนภายในหมู่บ้านแยกเอราวัณ  ชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือมีความประทับใจในการปฏิบัติของทหาร

เทศบาลตำบลเขาพระงาม มอบอุปกรณ์ตรวจสารเสพย์ติด และอุปกรณ์กีฬาแด่ คส.สพ.ทบ.

วันที่ 18 ส.ค. 59 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรี เขาพระงาม มอบอุปกรณ์ตรวจสารเสพย์ติด จำนวน 1000 ชุด และอุปกรณ์กีฬาแค่ คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.ท.กานต์ระวี คูหาทอง หน.ผบร.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระงาม

1 2