ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์ภาพ จก.สพ.ทบ. ล่าสุด

ขอเชิญ นขต.คส.สพ.ทบ. ดาวน์โหลดภาพถ่ายล่าสุด พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ. เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจาก : http://ordnancerta.com/images/image/270860.jpg

กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2561 (รับสมัครออนไลน์)

กองทัพบกโดย กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชายและหญิง ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561  ปริญญาตรี 148 อัตรา ปริญญาโท 1 อัตรา ปริญญาเอก 3 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร ประกาศรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร ระบบรับสมัครออนไลน์ https://atc-rta.thaijobjob.com/D/2017/

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนชาย/หญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวนรวม 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนชาย/หญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวนรวม 70 อัตรา (ชาย 40/หญิง 30) ดาวน์โหลดระเบียบการ ดาวน์โหลดใบสมัคร

1 2 3 12