คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำบุตรหลานกำลังพลทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมนำบุตรหลานกำลังพลเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ตึกลูกเต๋า) จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในเรื่องต่างๆ ให้กับบุตรหลานของกำลังพลในช่วงปิดภาคเรียน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้เปิดให้กำลังพลที่มีบุตรหลาน ติดตามบุตรหลานไปด้วย เพื่อให้ได้ใช้เวลาในครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น เสริมสร้างสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ  

หน.คลังแสง 2 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 พ.อ. สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พันเอก สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม การดำเนินการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อดูความเป็นอยู่ การดูแลและการใช้ชีวิตของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 2/61

กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)                 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก   พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. […]

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวโพดคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 61 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดของหน่วย พื้นที่ 2 ไร่ ในพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วย โดย พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 เข้าดำเนินการหว่าน หลังจากว่างเว้นจากการฝึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารใหม่ฝึกวิชาชีพทางด้านการเกษตรให้ทหารใหม่ ในวันที่ 19 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้นำคณะแม่บ้านกำลังพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เข้าทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพด และนำมาจำหน่ายให้กำลังพลในพื้นที่ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ราคาถูก

กำลังพล จิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พัฒนาพื้นที่บ้านพัก

วันที่ 18-19 ก.ค. 61 กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำโดย พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพัฒนา และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านพัก และอาคารสำนักงาน ให้น่าอยู่ น่าทำงาน และให้เกิดความสะดวกกับกำลังพล และผู้พักอาศัยในพื้นที่บ้านพัก

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 19 ก.ค. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศ ร.ท.สมหมาย ผ่องแผ้ว นายทหารชำนาญงาน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ห้อง ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และนายทหารสัญญาบัตร เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงปลูกผักในแปลงเกษตรของหน่วย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พันเอกศาสตรา พรมทะ หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ปลูกผักสวนครัว ในแปลงเกษตรของหน่วย

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณอเนชา พรมทะ ภริยา นำกำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ (ภายใน)

  เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ (ตรวจสอบภายใน) ผลัดที่ 1/61  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยหน่วยจัดให้มีการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ตามคู่มือการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้การฝึกทหารใหม่เป็นไปตามคู่มือการฝึกของ ยศ.ทบ. โดยแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร พร้อมครูนายสิบที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ในผลัดที่ 2/60 ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบ   

1 2 3 16