กำลังพล จิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พัฒนาพื้นที่บ้านพัก

วันที่ 18-19 ก.ค. 61 กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำโดย พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพัฒนา และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านพัก และอาคารสำนักงาน ให้น่าอยู่ น่าทำงาน และให้เกิดความสะดวกกับกำลังพล และผู้พักอาศัยในพื้นที่บ้านพัก

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 19 ก.ค. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศ ร.ท.สมหมาย ผ่องแผ้ว นายทหารชำนาญงาน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ห้อง ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และนายทหารสัญญาบัตร เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงปลูกผักในแปลงเกษตรของหน่วย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พันเอกศาสตรา พรมทะ หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ปลูกผักสวนครัว ในแปลงเกษตรของหน่วย

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณอเนชา พรมทะ ภริยา นำกำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ (ภายใน)

  เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ (ตรวจสอบภายใน) ผลัดที่ 1/61  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยหน่วยจัดให้มีการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ตามคู่มือการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้การฝึกทหารใหม่เป็นไปตามคู่มือการฝึกของ ยศ.ทบ. โดยแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร พร้อมครูนายสิบที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ในผลัดที่ 2/60 ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบ   

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร

วันที่ 9 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา พล.ท.ศักดิ์ดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 และ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูฝึกทหารใหม่ ตลอดจนความเป็นอยู่ของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561 และได้เป็นประธานในการเปิดใช้ห้องออกกำลังกาย ของ คส.สพ.ทบ. และร่วมปลูกดอกรวงผึ้งด้วย

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาทำกิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และภรรยา นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเดินทางมอบทุนการศึกษา ขนม และนมให้นักเรียนโรงเรียนวันหนองคู จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งร่วมใจกันทำความสะอาด และพัฒนาสถานที่ให้ร่มรื่น

หน่วยตรวจโรค ศบบ. เข้าตรวจสุขภาพให้ทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 7 พ.ค. 61 หน่วยตรวจโรค ศบบ.  ดำเนินการเข้าตรวจสุขภาพทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมสังเกตุการณ์

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เปิดฟิตเนสสำหรับให้บริการกำลังพล ตามโครงการ SMARTMAN

วันที่ 7 พ.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดฟิตเนส คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตามโครงการ SMARTMAN SMART SOILDER ของ ทบ. ณ ชุมชน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้กำลังพลออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการในช่วงเช้า และช่วงเย็น นอกช่วงเวลาราชการ โดยในการก่อสร้างในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก ทบ. จำนวน 50,000 บาท และในส่วนของเครื่องออกกำลังกาย หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้การสนับสนุนเงินจัดซื้อจำนวน 70,000 บาท

1 2 3 16