คส.2 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ปลูกดอกรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 ก.ค. 62 คลังแสง 2 คส. สพ.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ของคลังแสง 2 คส. สพ.ทบ. ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)​ ณ พื้นที่หน้าอาคาร บก.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 ก.ค. 62

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดนิทัศน์การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดนิทัศการแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีแต่ปวงชนชาวไทย โดยการจัดบอร์ดแสดงพระราชกรณียกิจ จัดไว้บริเวณโถงทางขึ้น แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเกษตรกรรม 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4. ด้านการศาสนา 5. ด้านการทหารและการบิน 6. ด้านสังคมสงเคราะห์ 7. ด้านการกีฬา 8. ด้านการแพทย์ โดยมีกำหนดจัดแสดงถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนี้คลังแสงที่ 2 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบกยังจัดให้กลุ่มแม่บ้านคลังแสงที่ 2 ดำเนินการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งเพื่อถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย  

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน วปร. 904 ทำความสะอาดวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีกำลังพล คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

คลังแสง 2 รณรงค์เรื่องไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบทให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมทั้งร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกด้วย  

คส.สพ.ทบ. จัด Unit School เรื่อง การใช้ระบบงานส่งกำลัง สป.5

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 62 เวลา 1000 คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหน่วย (Unit School) เรื่อง การใช้ระบบงานส่งกำลัง สป.5 (ระบบงานบัญชีคุม สป.5) ให้กับ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม สป.5 ของ นขต.คส.สพ.ทบ. ณ ห้องประชุม คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.  โดยมีเจ้าหน้าที่บัญชีคุม จาก คลังแสง 2-6 คส.สพ.ทบ. เข้าร่วม นอกจากนี้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มีกำหนดจัดประชุมเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบ หลังการติดตั้ง และนำไปใช้งานด้วย

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ฝึกทบทวนท่าพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดการฝึกทบทวนท่าพระราชทาน เพื่อเป็นการฝึกทบทวนกำลังพลให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบการฝึก โดยมี ร.อ.ชาญวิทย์ หอมหวล ผู้ฝึกทหารใหม่ เป็นผู้ทำการฝึก ณ พื้นที่รวมพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 62 พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยจัดให้กำลังพลร่วมกันลงนาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 นำทหารใหม่ฟังธรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดกิจกรรมนำทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเป็นการลดความเครียดจากการฝึก โดยนิมนต์พระจากวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) เป็นองค์ปาฐกถาธรรม ให้ความรู้ ณ กองร้อยบริการ คลังแสงที่ 2 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก  

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมีบุตรหลานกำลังพล และกำลังพลเข้าร่วมในพิธี

1 2 3 17