คส.2 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ฝึกทบทวนท่าพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดการฝึกทบทวนท่าพระราชทาน เพื่อเป็นการฝึกทบทวนกำลังพลให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบการฝึก โดยมี ร.อ.ชาญวิทย์ หอมหวล ผู้ฝึกทหารใหม่ เป็นผู้ทำการฝึก ณ พื้นที่รวมพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 62 พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยจัดให้กำลังพลร่วมกันลงนาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 นำทหารใหม่ฟังธรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดกิจกรรมนำทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเป็นการลดความเครียดจากการฝึก โดยนิมนต์พระจากวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) เป็นองค์ปาฐกถาธรรม ให้ความรู้ ณ กองร้อยบริการ คลังแสงที่ 2 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก  

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมีบุตรหลานกำลังพล และกำลังพลเข้าร่วมในพิธี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา กศน.ทหาร คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดย คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการศึกษาทหารกองประจำการ ของ คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบในประกาศนียบัตรสำหรับทหารกองประจำการที่จบการศึกษา ณ อาคารกองบังคับการ คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมี พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และคณะนายทหารสัญญาบัตร ครูประจำกลุ่ม และทหารกองประจำการเข้าร่วมเป็นเกียรติแด่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีทหารกองประจำการจบการศึกษาทั้งสิ้น รวม 13 นาย และศึกษาต่อ ณ ภูมิลำเนาจำนวน 6 นาย

คส.สพ.ทบ. จัดพิธีอำลาหน่วย และผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ เข้าร่วมในพิธี

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำบุตรหลานกำลังพลทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมนำบุตรหลานกำลังพลเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ตึกลูกเต๋า) จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในเรื่องต่างๆ ให้กับบุตรหลานของกำลังพลในช่วงปิดภาคเรียน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้เปิดให้กำลังพลที่มีบุตรหลาน ติดตามบุตรหลานไปด้วย เพื่อให้ได้ใช้เวลาในครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น เสริมสร้างสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ  

หน.คลังแสง 2 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 พ.อ. สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พันเอก สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม การดำเนินการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อดูความเป็นอยู่ การดูแลและการใช้ชีวิตของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 2/61

กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)                 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก   พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. […]

1 2 3 17