คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ ผลัด 2/2562

วันที่ 24 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 ได้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ที่เข้าประจำการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงท่าบุคคลมือเปล่า ท่าบุคคลประกอบอาวุธ การแสดงของชุดสุนัข รปภ. นอกจากนี้ยังสาธิตการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเบิกปืนจากคลังอาวุธโดยใช้บาร์โค๊ดด้วย ในการนี้ พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน และร่วมพบปะกับญาติทหารใหม่ด้วย

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 24, 2019

คลังแสง 2 ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ และซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พันเอก สันติพงศ์ นารี หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ในการดับเพลิง ณ กองร้อยบริการคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พันเอก สันติพงศ์ นารี หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธาน ในการเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กอ งคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีคณะนายทหาร ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562 เข้าร่วมในพิธี    

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 7, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานโครงการ “ไม้สวยริมรั้ว”

วันที่ 6 พ.ย. 62 พ.อ.(พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดการปลูกต้นไม้ และร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ไม้สวยริมรั้ว” ของ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยกิจกรรมนี้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น ตลอดแนวด้านหน้า ตามแนวรั้วของคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตามสั่งการในที่ประชุม นขต.กห. ของ รมต.กห.  ที่ให้ นขต. และเหล่าทัพดำเนินการปลูกไม้ดอกสีสันสวยงาม เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็น

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 6, 2019

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ปลูกดอกรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 ก.ค. 62 คลังแสง 2 คส. สพ.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ของคลังแสง 2 คส. สพ.ทบ. ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)​ ณ พื้นที่หน้าอาคาร บก.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 ก.ค. 62

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 27, 2019

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดนิทัศน์การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดนิทัศการแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีแต่ปวงชนชาวไทย โดยการจัดบอร์ดแสดงพระราชกรณียกิจ จัดไว้บริเวณโถงทางขึ้น แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเกษตรกรรม 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4. ด้านการศาสนา 5. ด้านการทหารและการบิน 6. ด้านสังคมสงเคราะห์ 7. ด้านการกีฬา 8. ด้านการแพทย์ โดยมีกำหนดจัดแสดงถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนี้คลังแสงที่ 2 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบกยังจัดให้กลุ่มแม่บ้านคลังแสงที่ 2 ดำเนินการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งเพื่อถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 27, 2019

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน วปร. 904 ทำความสะอาดวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 25, 2019

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีกำลังพล คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 24, 2019

คลังแสง 2 รณรงค์เรื่องไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบทให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมทั้งร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกด้วย  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 23, 2019
1 2 3 20