หน่วยตรวจโรค ศบบ. เข้าตรวจสุขภาพให้ทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 7 พ.ค. 61 หน่วยตรวจโรค ศบบ.  ดำเนินการเข้าตรวจสุขภาพทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมสังเกตุการณ์

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เปิดฟิตเนสสำหรับให้บริการกำลังพล ตามโครงการ SMARTMAN

วันที่ 7 พ.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดฟิตเนส คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตามโครงการ SMARTMAN SMART SOILDER ของ ทบ. ณ ชุมชน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้กำลังพลออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการในช่วงเช้า และช่วงเย็น นอกช่วงเวลาราชการ โดยในการก่อสร้างในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก ทบ. จำนวน 50,000 บาท และในส่วนของเครื่องออกกำลังกาย หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้การสนับสนุนเงินจัดซื้อจำนวน 70,000 บาท

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณอเนชา พรมทะ ภรรยา นำคณะนายทหาร คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประจำปี 2561 ณ พื้นที่รวมพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

พิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ปี 2561 (ผลัด 1/59)

วันที่ 27 เม.ย. 61 คลังแสง 2 และ 4 คส.สพ.ทบ. กระทำพิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ให้กับทหารที่ปลดประจำการห้วง เม.ย. 61 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธาน และมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบใบประกาศให้ทหารกองประจำการ

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ คส.สพ.ทบ. ทำการฝึกการซ้อมแผนเผชิญเหตุและซ้อมดับเพลิง กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ประกอบด้วย คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. และ ผบร.คส.สพ.ทบ. โดยมีมอบหมายให้ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผน และดำเนินการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดเขาพระงาม

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณเข้าร่วมพัฒนาวัดเขาพระงาม เนื่องในวันมาฆบูชา

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และคลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5 ในพื้นที่ลพบุรี ร่วมกัน ตามนโยบายการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นในเรื่องการกู้ภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่คลัง สป.5 ของ ผอ.คส.สพ.ทบ. ที่ประสงค์ให้ นขต.คส.สพ.ทบ. มีแผนในการเผชิญเหตุที่สามารถช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหา ระงับเหตุในเบื้องต้นได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ได้  ในส่วนของพื้นที่ จว.ลบ. ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ คลังแสง 2 และคลังแสง 4 จัดทำแผนเผชิญเหตุ และทำการฝึกร่วม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และ พ.อ.ไพศาล หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาเข้าร่วมสั่งการณ์ ในการฝึกแผนกปฏิบัติการร่วมด้วย

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ

ตามนโยบายของ ผอ.คส.สพ.ทบ. ที่ให้กำลังพลทุกคนใน คส.สพ.ทบ. สามารถที่จะดำเนินการปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นได้ หรือสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการดับเพลิง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่หน่วย โดยมอบหมายให้ทุก นขต.คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกการดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ และกำลังพล  วันที่ 29 ม.ค. 61 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ในพื้นที่คลัง สป.5 โดยมี พ.อศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึก และร่วมสังเกตุการณ์และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ในการนี้มีกำลังพลทหารใหม่ เข้ารับการฝึกจำนวน 84 นาย     

คลังแสง 2 จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561

วันที่ 11 ม.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ พร้อมด้วย คุณอเณชา พรมทะ ภรรยา นำกำลังพลคลังแสง 2 ทำบุญ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และหน่วยงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 หลังเสร็จพิธีทำบุญ หน.คลังแสง 2 ได้กรุณาจัดเลี้ยงอาหาร และจับฉลากเงินรางวัลเพื่อมอบแด่กำลังพล เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

1 2 3 15