คส.3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรคไข้เลือดออก โดยขอรับสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหาดสะแก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ มาให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน  และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ให้กับ กำลังพล และทหารกองประจำการ คลังแสง 3 ฯ คส.สพ.ทบ. ณ ห้องอบรม ร้อยบริการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 23 ก.ค.62 กำลังพล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ ทหารกองประจำการ สังกัด คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ร้อยบริการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนและปฏิบัติตามพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า มว.คลัง สป.5 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ณ สนามกีฬาของหน่วย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี

หน.คลังแสง 3 มอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้กำลังพล

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเสื้อโปโลสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อให้กำลังพลสวมใส่ในโอกาสที่เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นกลุ่มก้อน หรือวันกีฬาของหน่วย และในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นส่วนรวม

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่บ้านพัก และอาคารโรงนอนกองร้อย

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหาดสะแก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์  ดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณพื้นที่บ้านพักข้าราชการ และ สำนักงาน คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

คลังแสง 3 รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. สำรวจบ้านพักข้าราชการกำลังพล คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. และตรวจสอบภาชนะใส่น้ำที่เสี่ยงต่อการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันอังคารที่ 16 ก.ค. 62 ข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ในสังกัด คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ที่วัดบางปราบ ต.ย่่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 ร่วมกันพัฒนาวัด

เมื่อวันพุธที่ 26 มิ.ย.62 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดโบสถ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หน.คลังแสง 3 และภรรยาเยี่ยมบุตร และคู่สมรสกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62 พ.อ.ธาราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยภรรยา นำคณะแม่บ้านกำลังพลพล เดินทางเยี่ยมบุตร และบุพการี ที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

1 2 3 10