คลังแสง 3 จัดอบรมกำลังพลเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คลัง และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 0900 – 1100 คลังแสง 3 ฯ อบรมกำลังพล เรื่องความปลอดภัยการเข้าดับเพลิงในพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 อันตรายและการปฎิบัติระยะปลอดภัยตามสัญญาลักษณ์เพลิง การปฎิบัติและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เวลา 1110 – 1200 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณนอกพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 เมื่อเกิดเหตุ เวร รปภ.ป้อม 2 แจ้งพบกลุ่มควัน น.เวรฯ สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ร้อยบริการฯ เข้าระงับเหตุขั้นต้น รถดับเพลิง 2 คัน พร้อมรถน้ำ 1 คัน เข้าดับเพลิงโดยใช้รถน้ำพ่วงต่อน้ำเติมให้รถดับเพลิง และรถ FTS จำนวน 2 คัน นำกำลังพลเข้าร่วมดับเพลิง เวลา 1330 ซักซ้อมการดับเพลิง เกิดในพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 คลัง 53 เก็บ สป.5 เสื่อมสภาพ […]

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดงานวันเด็กให้บุตรของกำลังพลและเลี้ยงอาหาร จำนวน 60 คน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

หน.คลังแสง ๓ ประดับยศให้กำลังพล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ. ประดับเครื่องหมายยศ ส.ท. ให้ ส.ต.ชาติไทย แสงจ๊า และ ส.ต.ชลธร สุนทรสารทูล ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖๘๔/๖๐ ลง ๑๘ ธ.ค.๖๐

คลังแสง 3 นำกำลังพลรับขบวนเสด็จสมเด็จพระเทพ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ม.ค.2561  พันเอกธราพงษ์  โพธิดอกไม้ หัวหน้าคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย นายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ รับขบวนเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จผ่านบริเวณหน้า คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 สนับสนุนช่างของหน่วยเพื่อซ่อมแซมรถบัสที่เสียในระหว่างให้บริการ

วันที่ 30 ธ.ค. 60 จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ให้การสนับสนุนกำลังพลของหน่วยในการซ่อมรถประจำทาง (รถบัส) ที่เกิดเสียระหว่างการให้บริการประชาชน บริเวณช่วงหน้าหน่วย

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.จัดตั้งจุดบริการประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดตั้งจุดบริการประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” และรับแจ้งเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่อกลับภูมิลำเนา บริเวณ หน้าหน่วย ถนนสายเอเซียขาล่อง หลัก กม.ที่ 320 – 321 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

หน.คลังแสง 3 นำกำลังพลทำบุญ และมอบเงินเข้ากองทุนแก้ปัญหากำลังพลที่มีรายได้น้อย

วันจันทร์ที่ 25 ธ.ค.60 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. มอบเงินเพิ่มจำนวน 100,000.-บาท เข้ากองทุน” โพธิดอกไม้” รวมเป็น 350,000.-บาท เพื่อแก้ไขปัญหากำลังพลผู้มีรายได้น้อย และมอบอุปกรณ์สำนักงานให้ นขต.คลังแสง 3 ฯ พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป วัดสระทะเล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ อดีดข้าราชการที่เสียชีวิตทั้งเป็นศิริมงคลของกำลังพลของหน่วย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน้าหน่วย

วันอังคารที่ 26 ธ.ค.60 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน้าหน่วย และจัดกำลังพลร่วมจัดทำถนนลอดใต้สะพานถนนสายเอเชีย เพื่อลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561

คลังแสง 3 นำกำลังพลพัฒนา และเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หัวหน้าคลังแสง 3 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพลคลังแสง 3 ร่วมกันพัฒนา บูรณะ โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจ   ภาพ : ณัฐพงษ์ พวงกุหลาบ

หน.คลังแสง 3 มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษของหน่วย ประจำเดือน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ประจำเดือน ธ.ค. 60 ณ โถงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บก.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

1 2 3 8