คลังแสง 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 8 ส.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บก.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ

กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 พัฒนาพื้นที่แนวรั้วหน่วย

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวรั้วหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. กระทำพิธีถวายสักการะและถวายพระพร

เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61 กำลังพลข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ คลังแสง 3  คส.สพ.ทบ. ร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล  และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา และร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

คลังแสง 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พัฒนาวัดศรีคิรินทร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณ วัดศรีคิรินทร อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา

คลังแสง 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ.จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ และกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖๙ ยูนิต ( ๒๔,๑๕๐ CC )  

กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พัฒนาพื้นที่บ้านพัก

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 1300 – 1630 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณ ชุมชนบ้้านพัก คลังแสง 3 ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คลังแสง 3 นำกำลังพลร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพุธ ที่ 11 ก.ค. 61 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ร่วมกับ อำเภอพยุหะคีรี , รวท.อท.ศอพท. และ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการ จว.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ผู้บังคับหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำกำลังพล คลังแสง 3 ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

คลังแสง 3 ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561

วันที่ 10 ก.ค. 61 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหาร ผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึก

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บก.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดอบรมกำลังพลเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คลัง และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 0900 – 1100 คลังแสง 3 ฯ อบรมกำลังพล เรื่องความปลอดภัยการเข้าดับเพลิงในพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 อันตรายและการปฎิบัติระยะปลอดภัยตามสัญญาลักษณ์เพลิง การปฎิบัติและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เวลา 1110 – 1200 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณนอกพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 เมื่อเกิดเหตุ เวร รปภ.ป้อม 2 แจ้งพบกลุ่มควัน น.เวรฯ สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ร้อยบริการฯ เข้าระงับเหตุขั้นต้น รถดับเพลิง 2 คัน พร้อมรถน้ำ 1 คัน เข้าดับเพลิงโดยใช้รถน้ำพ่วงต่อน้ำเติมให้รถดับเพลิง และรถ FTS จำนวน 2 คัน นำกำลังพลเข้าร่วมดับเพลิง เวลา 1330 ซักซ้อมการดับเพลิง เกิดในพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 คลัง 53 เก็บ สป.5 เสื่อมสภาพ […]

1 2 3 9