คส.3 คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 3 และภรรยาเยี่ยมบุตร และคู่สมรสกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62 พ.อ.ธาราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยภรรยา นำคณะแม่บ้านกำลังพลพล เดินทางเยี่ยมบุตร และบุพการี ที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิ.ย. 62 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมายุ 41 พรรษา ณ พื้นที่รวมพล คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562

วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 0900 พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/62 ณ ร้อย.บร.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

แม่บ้าน คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่มีบุพการีพิการและทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 คุณนิธินาฏ เนตรเจริญ ภริยา ผอ.คส.สพ.ทบ. ประธานแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. นำแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ จว.นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่มีบุพการีพิการหรือทุพพลภาพ พร้อมทั้งพบปะชี้แจงกำลังพลเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ของคนพิการ ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (การขอรับเงินประกอบอาชีพคนพิการ) เพื่อส่งเสริม และแนะนำให้กำลังพลได้รับทราบถึงขั้นตอน และวิธีการในการขอรับเงินดังกล่าวมาทำอาชีพเสริม การสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินการของสมาคมแม่บ้าน ทบ.    หลังจากเสร็จการพบปะพูดคุย และมอบเงินให้กับกำลังพลแล้ว ประธานแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. ได้นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่พิการและทุพพลภาพที่พักอาศัยในพื้นที่ของหน่วยเพื่อมอบอุปกรณ์ในการดำรงชีพ และสอบถามความเป็นอยู่ และความต้องการการช่วยเหลือดูแล ด้วย คณะแม่บ้านชี้แจงการขอใช้สิทธิ์มาตรา 35  มอบเงินช่วยเหลือ และของเยี่ยมให้กำลังพลที่บุพการีพิการและทุพพลภาพ เยี่ยมบ้านพักครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพในพื้นที่ลพบุรี การตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบ้านพัก

เมื่อวันพุธที่ 12 ธ.ค.61 ร.อ.วัชรินทร์ เพิ่มพูล หน.มว.คลัง สป.5 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดบ้านพักข้าราชการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 พัฒนาวัดบางปราบ

เมื่อ 4 ธ.ค.61 กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันพัฒนาวัดบางปราบ อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลทำบุญ และพัฒนาวัดถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดบางปราบ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)                 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก   พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. […]

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 8 ส.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บก.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ

กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 พัฒนาพื้นที่แนวรั้วหน่วย

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวรั้วหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1 2 3 9