คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

“ วันนี้ที่ทหารใหม่รอคอย ด้วยรักและผูกพัน ” เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 62 พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กล่าวต้อนรับและพบปะญาติทหารใหม่ เนื่องในโอกาสที่หน่วยได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 เพื่อให้ญาติและผู้ปกครองได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเป็นอยู่ของน้องๆ ทหารใหม่ และได้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ และเกิดความภาคภูมิใจต่อบุตรหลานที่เข้ามาเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ ทั้งนี้หน่วยฯ ได้จัดกิจกรรมโดยการนำญาติทหารใหม่เดินเยี่ยมชมหน่วยฝึกฯ และความเป็นอยู่ของทหารใหม่ โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงของทหารใหม่(การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ในท่าหันอยู่กับที่, ท่าเคารพ, ท่าถอดหมวกและสวมหมวก และการถอดประกอบอาวุธ ปลย.11) , ตัวแทนทหารใหม่และญาติ กล่าวความภาคภูมิใจและอุดมการณ์ความเป็นทหาร และทหารใหม่แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาโดยการกราบเท้าและมอบพวงมาลัย และกิจกรรมสุดท้ายกับบรรยากาศอันอบอุ่นของทหารใหม่และครอบครัว ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขและมีการแสดงดนตรีโดยการเป่าแซ็กโซโฟนจากทหารใหม่ให้ฟัง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมาก มีญาติทหารใหม่มาร่วมกิจกรรมประมาณ 200-300 คน

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 24, 2019

คลังแสง 3 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 และมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับทหารใหม่ โดยมี พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

หน.คลังแสง 3 พบปะทหารใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารพิเศษ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พันเอกธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หัวหน้าคลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม และพบปะทหารใหม่คลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมเลี้ยงอาหารพิเศษแบบบุฟเฟ่ ทหารใหม่ผลัด 2/2562 พร้อมทั้งจัดทหารใหม่ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ในการเป่าบรรเลงเพลง ในช่วงรับประทานอาหาร เพื่อลดความตึงเครียดในการฝึก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 5, 2019

คลังแสง 3 จัดอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรคไข้เลือดออก โดยขอรับสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหาดสะแก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ มาให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน  และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ให้กับ กำลังพล และทหารกองประจำการ คลังแสง 3 ฯ คส.สพ.ทบ. ณ ห้องอบรม ร้อยบริการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 27, 2019

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 23 ก.ค.62 กำลังพล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ ทหารกองประจำการ สังกัด คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ร้อยบริการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 27, 2019

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนและปฏิบัติตามพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า มว.คลัง สป.5 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 27, 2019

คลังแสง 3 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ณ สนามกีฬาของหน่วย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 24, 2019

หน.คลังแสง 3 มอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้กำลังพล

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.62 หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเสื้อโปโลสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อให้กำลังพลสวมใส่ในโอกาสที่เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นกลุ่มก้อน หรือวันกีฬาของหน่วย และในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นส่วนรวม

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 24, 2019

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่บ้านพัก และอาคารโรงนอนกองร้อย

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหาดสะแก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์  ดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณพื้นที่บ้านพักข้าราชการ และ สำนักงาน คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 24, 2019
1 2 3 12