ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 6 ธ.ค.61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศ พ.ท.อาทิดย์ เข็มทิศ ประจำแผนก คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องผู้อำนวยการ คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศกำลังพล

วันที่ 13 พ.ย. 61 พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารประทวน ให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 0900 น. พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/61 และ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ณ บริเวณสนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

จิตอาสาคลังแสง 4 พัฒนาพื้นที่วัดหนองคูเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 1 ส.ค. 61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ร่วมพัฒนาพื้นที่วัดหนองคู ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คลังแสง 4 ตรวจสอบยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมช่วงวันหยุดราชการ

เมื่อ 26 ก.ค. 61 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ช่วงวันอาสฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ้งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน โดยมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้กำลังพล ฯ มีความชำนาญและมีความพร้อม  

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 4 ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักกำลังพล

เมื่อ 18 ก.ค. 61 พ.อ. กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และปรับภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ บ้านพักทหารสรรพาวุธ ของหน่วย คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ให้มีความสะอาด และปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

หน.คลังแสง 4 เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพล

วันที่ 19 ก.ค. 61 พ.อ. กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารประทวน สังกัด คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง ประชุมคลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนเข้าร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี

หน.คลังแสง 4 นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

วันที่ 16 ก.ค. 61 พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บก.คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 4 นำกำลังพลปลูกต้นพะยูง

เมื่อ 12 กค 61 เวลา 1100 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นพะยุงจำนวน 50 ต้น ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ.   

จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา พล.ท.ศักดิ์ดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 และ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูฝึกทหารใหม่ ตลอดจนความเป็นอยู่ของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561 และได้เป็นประธานในการเปิดใช้ห้องออกกำลังกาย ของ คส.สพ.ทบ. และร่วมปลูกดอกรวงผึ้งด้วย

1 2 3 17