ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ ผลัด 2/2562

เมื่อ 240830 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” ผลัดที่ 2/62 โดย พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำหน่วยฝึก พร้อมทั้ง นำญาติทหารใหม่ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และ ทำพิธี ทหารใหม่กราบไหว้บุพการี ในการนี้ พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามาร่วม พบปะ พูดคุย กับญาติทหารใหม่ ทำให้ญาติทหารใหม่รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และมีความผ่อนคลาย สบายใจในการที่บุตรหลาน มาเข้ารับการฝึก

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 24, 2019

หน.คลังแสง 4 เป็นประธานประดับยศให้กำลังพล

เมื่อ 12 ก.ย.62 เวลา 1030 พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศ จ่าสิบโท ให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศที่สูงขึ้น จำนวน 1 นาย คือ จ.ส.ต. อานนท์ ปันนวน ตำแหน่ง นายสิบคลัง คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องประชุม คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 12, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับทหารใหม่ คลังแสงที่ 4 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีหัวหน้าคลังแสง 4 และผู้ฝึกทหารใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

November 5, 2019

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านพักกำลังพล

วันที่ 23 ก.ค. 62 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านพักและแจกทรายอะเบทสำหรับกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับกำลังพลในพื้นที่บ้านพักของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 24, 2019

คลังแสง 4 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาวัดเขาพระงาม

เมื่อ 24 ก.ค. 62 พ.อ. กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วย คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 24, 2019

หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 มิ.ย. 62 พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้อุปโภคบริโภค ให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

June 11, 2019

คส.สพ.ทบ. จัดพิธีอำลาหน่วย และผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ เข้าร่วมในพิธี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

May 1, 2019

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 6 ธ.ค.61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศ พ.ท.อาทิดย์ เข็มทิศ ประจำแผนก คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องผู้อำนวยการ คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

December 7, 2018
1 2 3 20