หน.คลังแสง 4 มอบเงินสงเคราะห์บุพการี และคู่สมรสกำลังพลทุพพลภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ พ.ท.กฤษณ์   พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ ณ บก.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 4 เป็นประธานในการเปิดการฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พ.ท.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ./ผ.อ.หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา (ท่านเดิม) กับ พ.ท.กฤษณ์ พูลศิลป์ (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล คลังแสง 4 คส.สพ. ทบ. ร่วมพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้า บก.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

พิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ปี 2561 (ผลัด 1/59)

วันที่ 27 เม.ย. 61 คลังแสง 2 และ 4 คส.สพ.ทบ. กระทำพิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ให้กับทหารที่ปลดประจำการห้วง เม.ย. 61 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธาน และมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบใบประกาศให้ทหารกองประจำการ

หน.คลังแสง 4 นำกำลังพล มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันพุธที่ 14 มี.ค.61 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. พร้อมกำลังพล เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ คส.สพ.ทบ. ทำการฝึกการซ้อมแผนเผชิญเหตุและซ้อมดับเพลิง กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ประกอบด้วย คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. และ ผบร.คส.สพ.ทบ. โดยมีมอบหมายให้ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผน และดำเนินการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดเขาพระงาม

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณเข้าร่วมพัฒนาวัดเขาพระงาม เนื่องในวันมาฆบูชา

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และคลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5 ในพื้นที่ลพบุรี ร่วมกัน ตามนโยบายการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นในเรื่องการกู้ภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่คลัง สป.5 ของ ผอ.คส.สพ.ทบ. ที่ประสงค์ให้ นขต.คส.สพ.ทบ. มีแผนในการเผชิญเหตุที่สามารถช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหา ระงับเหตุในเบื้องต้นได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ได้  ในส่วนของพื้นที่ จว.ลบ. ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ คลังแสง 2 และคลังแสง 4 จัดทำแผนเผชิญเหตุ และทำการฝึกร่วม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และ พ.อ.ไพศาล หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาเข้าร่วมสั่งการณ์ ในการฝึกแผนกปฏิบัติการร่วมด้วย

คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ฝึกการดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ

ตามที่ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการณ์ให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกการดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ หลังจบการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้กำลังพลของ คส.สพ.ทบ. ทุกคนสามารถที่จะสามารถดับเพลิง หรือเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ ในกรณ๊เกิดเหตุฉุกเฉินนั้น  วันที่ 29 ม.ค. 61 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการฝึกการดับเพลิงตามนโยายดับกล่าว โดยมี พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธาน และร่วมสังเกตุการณ์การฝึก ณ ร้อย บร.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลที่ผ่านการฝึกหลักสูตรดับเพลิงกู้ภัย และกำลังพลที่รับการฝึกจากการอบรมดับเพลิงรุ่นที่ 1 เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงและเป็นครูฝึก

หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้อุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

1 2 3 16