กำลังพล คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อ 120930 ต.ค.61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน 80 นาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในอำเภอปากช่อง โดยมีนายอำเภอปากช่องเป็นประธาน ณ กสษ.2 กส.ทบ.   

กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)                 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก   พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. […]

จก.สพ.ทบ. นำคณะแม่บ้าน สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

วันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61 พล.ท. ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมบุตรผู้มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านพักทหารสรรพาวุธ คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา โดยมี ผอ.คส.สพ.ทบ. , หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร และจนท. ทางการแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี ร่วมให้การต้อนรับ    

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 9 ส.ค.61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และลงนามถวายพระพร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพร

วันที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพล คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.จำนวน 255 นาย ร่วมพิธีฯ

คลังแสง 5 นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดเขาน้อยคงคาราม

เมื่อ 25 ก.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คลังแสง 5 ฯ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์วัดเขาน้อยคงคาราม บ้านเขาน้อย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

คลังแสง 5 ส่งมอบบ้านให้ ด.ญ.ปาริตา ดอนสระน้อย

เมื่อ 25 ก.ค.61 เวลา 1600 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาคลังแสง 5 ส่งมอบบ้านให้กับ ด.ญ.ปาริตา ดอนสระน้อย อายุ 10 ปี นักเรียน ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 4 บ้านซับพลู ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยกิจกรรมจิตอาสาคลังแสง 5 สร้างบ้านให้เด็กด้อยโอกาส โดยดำเนินการสร้างตั้งแต่เดือน ธ.ค.60 – ก.ค.61

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ปลูกต้นรวงผึ้ง

วันที่ 10 ก.ค. 61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวนหน้า บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

วันที่ 10 ก.ค. 61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และซ้อมดับเพลิง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 0845 – 1100 คลังแสง 5 ฯ อบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วย ตามแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ของหน่วย พื้นที่ภายในหน่วย และ คลังเก็บ สป.ต่างๆ การปฎิบัติและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เวลา 1110 – 1200 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณนอกพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 โดยได้รับแจ้ง มว.คลัง สป.5 ตรวจพบกลุ่มควันและกลายเป็นเพลิงบริเวณ แนวรั้ว หน้า มว.คลัง สป.5 ซึ่งติดกับ พัน.สท.ฯ ชุดดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง จนเพลิงสงบเรียบร้อย และได้ทำการซักซ้อมเหตุเพลิงไหม้คลัง สป.5 เมื่อเกิดเหตุ เวร รปภ.ป้อม 1 แจ้งพบกลุ่มควัน น.เวรฯ สั่งการให้ชุดดับเพลิงฯ เข้าระงับเหตุขั้นต้น รถดับเพลิง 2 คัน พร้อมรถน้ำ 1 คัน เข้าดับเพลิงโดยใช้รถน้ำพ่วงต่อน้ำเติมให้รถดับเพลิง และ […]

1 2 3 10