ทำดีเพื่อแม่ : คลังแสง 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning Day

คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ คส.สพ.ทบ.