ทำดีเพื่อแม่ : ผตท.คส.สพ.ทบ. จัด Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน

วันพุธ ที่ 28 มิ.ย. 60 ผตท.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (Big Cleaning Day) ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ 2560 คส.สพ.ทบ.