ทำดีเพื่อแม่ : คส.สพ.ทบ. จัด Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ 2560 คส.สพ.ทบ.