ทำดีเพื่อแม่ : คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดสัมพันธ์มิตร จว.ลพบุรี

วันที่ 12 ก.ค. 60 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดสัมพันธ์มิตร สามแยกหลุมข้าว จว.ลพบุรี ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีกำลังพล คส.สพ.ทบ. นายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม