ทำดีเพื่อแม่ : Big Cleaning Day พื้นที่นอกอาคาร

วันพุธ ที่ 5 ก.ค. 60 กำลังพล คส.สพ.ทบ. พัฒนาสถานที่นอกอาคารสำนักงาน ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยกิจกรรมกำหนดให้ทุกวันพุธ ให้กำลังพลกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในเรื่องต่างๆ จนกว่าจะถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560