ทำดีเพื่อแม่ : คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดห้วยโป่ง จว.ลพบุรี

วันพุธ ที่ 19 ก.ค. 60 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนา ทำความสะอาดวัดห้วยโป่ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ทำดีเพื่อแม่ 2560” เพื่อทำสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ)