คส.สพ.ทบ. อบรมการประดิษฐ์ดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง เพื่อให้ออกดอกเบ่งบานช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

ในโอกาสนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. จึงได้มีดำริให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ดำเนินการปลูกดอกไม้สีเหลืองอาทิ ดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน ดอกปอเทือง หรือประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง เพื่อใช้ประดับในอาคารสำนักงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยขอให้กำลังพลร่วมกันคิด หรือหาวิธีการในการประดิษฐ์ดอกไม้ และร่วมกันทำ โดยทาง คส.สพ.ทบ. สนับสนุนอุปกรณ์ และสถานที่ให้ พร้อมทั้งงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งในวันนี้ ร.ท.สุชิน ปุ่นเจริญ นายทหารชำนาญงาน คส.สพ.ทบ. ได้นำเสนอวิธีการประดิษฐ์ดอกดาวเรืองจากผ้า ณ อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. และมีกำลังพลจาก นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณร่วมชมการสาธิต เพื่อจะได้นำไปทดลองทำ และขยายผลต่อไป โดย ร.ท.สุชิน ปุ่นเจริญ เปิดเผยว่า “ได้หาวิธีทำจาก Youtube ซึ่งในตัวอย่างที่ดูเขาจะใช้กระดาษสาทำ จากนั้นจึงได้ทดลองประยุกต์ใช้ผ้าสีเหลืองทำ เพื่อให้เกิดความคงทน และสามารถอยู่กลางแจ้งได้ ผลออกมาค่อนข้างเหมือนดอกไม้จริงเมื่อจัดเข้าช่อ และหาใบไม้เทียมมาใส่ “