ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ คลังแสง 2 ดำเนินการปลูกต้นทานตะวันบริเวณแนวรั้ว

พ.ท.สายัณย์ กุศล ประจำแผนก เป็นผู้แทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน
พ.ท.สายัณย์ กุศล ประจำแผนก เป็นผู้แทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน

 

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ คลังแสง 2 ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน และดอกดาวเรืองบริเวณแนวรั้วช่วงระหว่างวัดเขาพระงาม ยาวตลอดจนถึงทางเข้าบ้านพักข้าราชการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (บ้านทหารสรรพาวุธ) โดยวางแผนให้ออกดอกในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดยปัจจุบันคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการขุดทำแนวแปลงปลูกตลอดแนวดังข้างต้น ซึ่งเมล็ดพันธุ์ดอกทานตะวันได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 30,000 เมล็ด ส่วนดอกดาวเรืองอยู่ระหว่างการสั่งเพาะ โดยการปลูกทัั้งดอกดาวเรือง และทานตะวันจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค. 60