ทำดีเพื่อแม่ : คลังแสง 1 นำกำลังพลร่วมพัฒนาวัดทุ่งสิงโต

วันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 0900 กำลังพลคลังแสงที่ 1คส.สพ.ทบ.ทำการพัฒนาวัดทุ่งสิงห์โต จ.ลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในโครงการทำดีเพื่อแม่ คส.สพ.ทบ. และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา