กำลังพล บก.คส.สพ.ทบ. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง และดอกไม้จันทร์

วันที่ 2 ส.ค. 60 กำลังพล แม่บ้าน บก.คส.สพ.ทบ. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง เพื่อประดับในพื้นที่ของหน่วยในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) สำหรับมอบให้วัดวาอารามที่จัดพิธีในช่วงพระราชพิธี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายดอกไม้จัน โดยในการนี้ ผอ.คส.สพ.ทบ. และภรรยา ได้นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ และภรรยา ตรวจเยี่ยม และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้ดังกล่าว