ทำดีเพื่อแม่ : คลังแสง 4 นำกำลังพลพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 2 ส.ค. 60 คลังแสง 4 นำกำลังพลพัฒนาวัดห้วยวัวตาย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ คส.สพ.ทบ.