ทำดีเพื่อแม่ : คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดพนมวัน จว.ลบ.

วันพุธที่ 9 ส.ค. 60 พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลทำบุญ และพัฒนาวัดพนมวัน จว.ลบ. ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน จนถึงก่อนวันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามนโยบายของ ผอ.คส.สพ.ทบ.

วันพุธที่ 9 ส.ค. 60 พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลทำบุญ และพัฒนาวัดพนมวัน จว.ลบ. ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน จนถึงก่อนวันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามนโยบายของ ผอ.คส.สพ.ทบ.