ชุดจิตอาสา คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ ผืนแผ่นดิน”

วันที่ 25 ธ.ค.60 ชุดจิตอาสา คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ ผืนแผ่นดิน” โดยร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ให้กับเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมี พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. มาเป็นประธาน มอบเงินจำนวน 10,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬา สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มีกิจกรรมสันทนาการแจกของรางวัล,ขนม,ไอศกรีม ฯลฯ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ชั้น อ.1 – ม.6 และคณะครูอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ทำให้บรรยากาศในวันคริสต์มาสมีความอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุข

 

ภาพ : วงศกร บุบผา