ผตท.คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้บุตรกำลังพล

วันที่ 4 พ.ค.61 พ.ท.สมศักดิ์  สุทธิศักดิ์  หน.ผตท.คส.สพ.ทบ.  มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประกอบด้วย ทุน ทบ. จำนวน 8 ราย  ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทบ. จำนวน 5 ราย ณ บก.ผตท.คส.สพ.ทบ.