คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เปิดฟิตเนสสำหรับให้บริการกำลังพล ตามโครงการ SMARTMAN

วันที่ 7 พ.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดฟิตเนส คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตามโครงการ SMARTMAN SMART SOILDER ของ ทบ. ณ ชุมชน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้กำลังพลออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการในช่วงเช้า และช่วงเย็น นอกช่วงเวลาราชการ โดยในการก่อสร้างในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก ทบ. จำนวน 50,000 บาท และในส่วนของเครื่องออกกำลังกาย หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้การสนับสนุนเงินจัดซื้อจำนวน 70,000 บาท