หน่วยตรวจโรค ศบบ. เข้าตรวจสุขภาพให้ทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 7 พ.ค. 61 หน่วยตรวจโรค ศบบ.  ดำเนินการเข้าตรวจสุขภาพทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมสังเกตุการณ์