พิธีรับ-ส่งหน้าที่ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา (ท่านเดิม) กับ พ.ท.กฤษณ์ พูลศิลป์ (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล คลังแสง 4 คส.สพ. ทบ. ร่วมพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้า บก.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.