คส.สพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล คส.สพ.ทบ. โดยแบ่งเป็นทุน ทบ. ทุนสหกรณ์ สพ.ทบ. และทุนการศึกษาของหน่วย ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีบุตรกำลังพล และกำลังพลเข้าร่วมรับทุนการศึกษา