หน.คลังแสง 4 เป็นประธานในการเปิดการฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พ.ท.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ./ผ.อ.หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.