หน.คลังแสง 4 มอบเงินสงเคราะห์บุพการี และคู่สมรสกำลังพลทุพพลภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ พ.ท.กฤษณ์   พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ ณ บก.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.