รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจบ้านพักกำลังพลและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการพบปะกำลังพล และตรวจความเรียบร้อยภายในเขตบ้านพัก คส.สพ.ทบ. พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กำลังพล เพื่อใช้ทำความสะอาด และพัฒนาในบริเวณพื้นที่บ้านพัก โดยมี หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. หน.คลังสง 4 คส.สพ.ทบ. หน.ผบร.คส.สพ.ทบ. หน.ผธก.คส.สพ.ทบ. และคณะนายทหารนำตรวจ