จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยม คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลบ.

วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 1300 พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ล.บ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จก.สพ.ทบ. ใหม่ โดยมี พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม 

โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ จก.สพ.ทบ. ได้กรุณาเยี่ยมชมการบริหารจัดการคลัง สป.5 การใช้รั้วอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือในการ รปภ. หน่วยด้านต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการ