คลังแสง 3 ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561

วันที่ 10 ก.ค. 61 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหาร ผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึก