คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ (ภายใน)

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ (ตรวจสอบภายใน) ผลัดที่ 1/61  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยหน่วยจัดให้มีการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ตามคู่มือการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้การฝึกทหารใหม่เป็นไปตามคู่มือการฝึกของ ยศ.ทบ. โดยแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร พร้อมครูนายสิบที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ในผลัดที่ 2/60 ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบ 

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. สอบถามทดสอบความรู้ทหารใหม่