คลังแสง 3 นำกำลังพลร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพุธ ที่ 11 ก.ค. 61 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ร่วมกับ อำเภอพยุหะคีรี , รวท.อท.ศอพท. และ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการ จว.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ผู้บังคับหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำกำลังพล คลังแสง 3 ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน