คลังแสง 6 นำกำลังพลจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อ 11 ก.ค. 61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.เเละชาวบ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 250 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชน ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ