หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงปลูกผักในแปลงเกษตรของหน่วย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พันเอกศาสตรา พรมทะ หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ปลูกผักสวนครัว ในแปลงเกษตรของหน่วย