หน.คลังแสง 4 นำกำลังพลปลูกต้นพะยูง

เมื่อ 12 กค 61 เวลา 1100 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นพะยุงจำนวน 50 ต้น ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ.