คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปณาหน่วย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสงที่ 1 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลร่วมกันกระทำพิธีบูชาพระรัตนตรัย และบวงสรวงสิ่งศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยมี พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว