ผตท.คส.สพ.ทบ. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ผตท.คส.สพ.ทบ. ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ คส.สพ.ทบ. และ ผตท.คส.สพ.ทบ. ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี และเป็นประธานในการทำพิธีสงฆ์ด้วย