กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวโพดคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 61 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดของหน่วย พื้นที่ 2 ไร่ ในพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วย โดย พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 เข้าดำเนินการหว่าน หลังจากว่างเว้นจากการฝึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารใหม่ฝึกวิชาชีพทางด้านการเกษตรให้ทหารใหม่

ในวันที่ 19 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้นำคณะแม่บ้านกำลังพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เข้าทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพด และนำมาจำหน่ายให้กำลังพลในพื้นที่ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ราคาถูก