กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

ทุ่งปอเทือง ของ คส.สพ.ทบ. ปี 2560

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพื้นที่ลพบุรีหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในพื้นที่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

                การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก

 

พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.)

พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

 

พื้นที่ จว.นครราชสีมา ดำเนินการโดย คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

พื้นที่ จ.ราชบุรี ดำเนินการโดย คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

 

                พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมาทาง คส.สพ.ทบ. ได้มีการทดลองปลูกดอกปอเทืองในช่วงงานถวายเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ของ คส.สพ.ทบ. และ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ซึ่งอยู่ติดกับวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีการปลูกจำนวน 9 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองกว่า 80 กิโลกรัม โดยดอกปอเทืองได้ออกดอกในช่วงวันถวายพระเพลิง และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก และในปีนี้ทาง ทบ. ได้มีนโยบายให้ นขต.ทบ. ดำเนินการปลูกในโอกาสวันดินโลก ทาง คส.สพ.ทบ. จึงได้มอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง