พิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาคลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 9 พ.ย. 61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ระหว่าง พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ และ พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ ณ พื้นที่รวมพล คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลคลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. เข้าร่วมในพิธี