กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 1 ร่วมบริจาคสิ่งของ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยนำกำลังพลจิตอาสา และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันปันน้ำใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กๆ กำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาธรรมเจริญสุข อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมี หลวงพ่อครูบาวรรณชัย ญาณวโร ให้การต้อนรับ