กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 6 ร่วมกันพัฒนาในพื้นที่รอบหน่วย

เมื่อ 4 ธ.ค.61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนบริเวณหน้าหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ