ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสรรพวุธทหารบก เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

8 สิงหาคม 2562 เวลา 0900

คุณ กิตติยา กาญจนสูตรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสรรพวุธทหารบก เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของคลังแสง 5 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 1 ราย คือ นาย ณัฐดนัย นนตานอก บุตรนายโสภา นนตานอก ในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนนตานอกด้วย