คลังแสง 5 มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

15 ส.ค.62

พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้กับบุตรของกำลังพล ณ สโมสรของหน่วย