คลังแสง 5 ร่วมโครงการทหารไทยหัวใจแข็งแรง

13 ส.ค.62 เวลา 1330

กำลังพลคลังแสง 5 ฯ และหน่วยในพื้นที่ ทภ.2 ร่วมอบรม ” โครงการทหารไทยหัวใจแข็งแรง ” ณ ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 9 รพ.ค่ายสุรนารี โดย พ.อ.ภัทราวุฒิ สุทธิรัตน์ รอง ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี เป็นประธาน